fbpx

Nyhedsbrevet nummer 11, uge 11, fredag den 19-03-2021

By 21. marts 2021 august 9th, 2022 Ingen kommentarer

Aktiemarkedet

Investorerne var tilfreds med udtalelser fra formanden for den amerikanske central bank, Jerome Powell i forbindelse med The Federal Open Markdet Committe FOMC mødet onsdag, den 17-03-2021.
Powell har bekræftet, at de ikke ville hæve renten i de kommende år, idet en stigende rente kan hæmme væksten. Fed ser ikke nogen form for bobler i økonomien, og heller ikke nogen form for inflationen i samfundet. De fortæller, at de kan se en stigning på inflationen på kortsigt, men de forventer, at inflationen falder tilbage af sig selv med tiden, derfor er der ikke behov for at øge renten eller gør andet for at dæmpe inflationen.
Fed vil gøre alt for at forhindre, at investorerne bliver nervøse og sælger ud af deres aktier eller deres amerikanske statsobligationer. Fed er efterhånden en af de store spillere, som køber de lange/korte amerikanske statsobligationer for at holde hånden over renten. Hvis investorerne bliver nervøse og sælger mere af de amerikanske statsobligationer, så bliver Fed nødt til at printe flere dollar, og køber op af obligationerne for at holde hånden under markedet.
Renten for de lange statsobligationer er steget i hele verden, dette er et negativt signal for aktiemarkedet og boligmarkedet. Renten stiger fra en meget lavere niveau, men når gælden er steget markant, så vil omkostningerne til gælden stige markant, trods en lille rente stigning.

Her er nogle af de økonomiske nøgletal fra uge 11:

Initial Jobless Claims i USA( Indledende ansøgninger om dagpenge) er steget fra 725.000 personer til 770,000 personer i løbet af sidste uge. Markedet havde forventet et fald til 700.000 personer, så antallet var meget dårligere end forventet. Antallet ansøger af dagpenge er steget med 45000 personer i løbet af en uge. Antallet ansøger af dagpenge er steget mere end 45000 personer, idet de har revideret antal ansøger fra 712.000 til 725000 fra uge 10 til uge 11.

Jobless Claims 4-week Avg i USA( Den 4 ugers gennemsnitlige ansøger til dagpenge) er faldet fra 7,622.500 personer til 7,462.500 personer i løbet af sidste uge, dette er et fald på 160.000 personer. Antallet er faldet mindre end 160,000 personer , idet de har revideret tallet fra 7,590.000 til 7,622.500 fra uge 10 til uge 11. Dette betyder at antallet af ansøger er faldet med 127,500 personer.

Continuing Jebless Claims i USA( De permanente arbejdsløse) er faldet fra 4,142.000 personer til 4,124.000 personer i USA i løbet af sidste uge. Analytikerne havde forventet et fald ned til 4.070.000 personer, så faldet er mindre end forventet. De har revideret antallet fra 4,144.000 til 4,142.000 fra uge 10 til uge 11, så antal de permanente arbejdsløse er faldet med 20,000 personer i løbet af en uge.

CPI er næsten uændret, produktionen er faldet, GDP er faldet, renten er steget og antallet af dagpenge ansøger er steget. Så de fleste økonomiske nøgletal var dårligere end sidste uge.

S&P500:

S&P500 ligger stadigvæk i en opadgående regression kanal, og kursen ligger over 20SMA, 50SMA og 200SMA på dages chart. Kursen er blevet presset ned mod bunden af den opadgående trend kanal. Lukkekurs under 20SMA og 50SMA vil tiltrække flere sælgere på banen, og presse kursen ned mod 200SMA i kurs $3510, som er stærkt støtte til kursen. Man kan også se en negativ volumenbalance, hvor indekset falder med en høj volumen, og stiger med en lav volumen. RSI er nedadgående, dette indikerer, at der ikke er momentum i indekset.

Dollar indeks:

Dollaren ligger i en nedadgående regression kanal på dages chart. Kursen ligger stadigvæk under 200SMA i kurs $92,68, som vil være modstand til kursen. Dollaren er steget i de sidste par uger, og kursen er kommet over 20SMA og 50SMA. Der er blevet dannet golden cross i kurs omkring $90, som er en stærk støtte til kursen. MACD og RSI er opadgående, dette betyder, at der er momentum i dollar indekset, og man skal forvente, at dollar vil stige i de kommende dage , og vil teste 200SMA i kurs $92,6.

Guld:

Guld ligger i en opadgående trend kanal på langsigt, men er faldet tilbage siden august/2020. Kursen ligger under 50SMA 0g 200SMA på dages chart, og er lige kommet over 20SMA. Guld fik støtte lige præcis ved 0.618% retracement i kurs $1692 per ounce. ABCD formation har target i kurs $2307 så længe kursen ligger over $1650. MACD og RSI har skiftet trend fra negativt til positivt, dette indikerer, at der er momentum i guld, og man skal forvente guld i en højere kurs i de kommende dage. Kursudviklingen på guld/ sølv er afhængig af kursen på dollaren. En stigende dollar vil som regel have en negativ effekt på prisen på guld og omvendt. En stigende guld pris med en stigende dollar kurs er et meget positivt signal, dette indikerer, at investorerne søger efter en sikker havn både i dollar og guld.

Bitcoin:

Bitcoin ligger i en opadgående trend kanal på dages chart, og kursen ligger over 20SMA, 50SMA og 200SMA. Der er også blevet dannet dobbelt ABCD formation på dages chart. Den langsigtede ABCD(den blå) har target i kurs $60445, som allerede er nået. Den kortsigte ABCD formation( den sorte) har target i kurs $72550. MACD og RSI er opadgående, dette betyder, at der er momentum i bitcoin, og man skal forvente bitcoin i en højere kurs i de kommende dage. På den negative side, kan man se, en negativ volumenbalance, hvor kursen falder på højt volumen, mens kursen stiger på lavt volumen.

Negativ volumenbalance varsler en usikkerhed blandt investorerne og høj risiko i en opgangsfase, idet der er færre købere, og sælgerne kan meget hurtigt presse kursen ned. Bitcoin ligger i en opadgående trend kanal så længe kursen ligger over $45-50,000

Olien:

Olien ligger i en opadgående trend kanal. Kursen ligger over 200SMA, og er lige fået støtte ved 50SMA. MACD og RSI er nedadgående, dette betyder, at der ikke er momentum i olie på kortsigt, og man skal forvente olien i en lavere kurs i de kommende dage. Der er blevet dannet ABCD formation på dages chart. Kursen nåede lige præcis target på ABCD formationen i kurs $67. 3 per tønden, og sælgerne kom på banen og pressede kursen ned igen. Lukkekurs under 50SMA vil aktivere mange af algoritmehandler, og vil presse kursen ned mod $45-50, som er støtte til kursen.

Ord forklaring:

Simple Moving Average (SMA)  glidende gennemsnit: Summen af alle de tidligere lukkekurser over en tidsperiode og dividerer med resultatet af antallet af kurser, brugt i udregningen.

Relative Strength Index (RSI): RSI er et mål for, hvor godt en aktie har udviklet sig, målt op imod sig selv. Tallet beregnes ved at se på styrken i opgangsdagene i forhold til styrken i nedgangsdagene over en bestemt periode. Resultatet af beregningen tildeles en værdi mellem 0 og 100. RSI>70 højt positivt momentum, og aktien er overkøbt. RSI<30 højt negativt momentum, og aktien er oversolgt.

MACD (Glidende gennemsnit konvergens): MACD er en oscillator, der svinger omkring en nul-linie. Den beregnes meget simpelt som den matematiske difference mellem 2 eksponentielle glidende gennemsnit , og de normale længder på disse er 26 for den lange og 12 for den korte.
Når MACD er positiv, signalerer det, at den kortsigtede glidende gennemsnit ligger over det langsigtede glidende gennemsnit, og forudsiger et momentum, der ligger opad, og omvendt.

20SMA: Den grønne kurve

50SMA: Den røde kurve

200SMA:Den sorte kurve

Kilder:

Investing.com

Trendingview.com

Alle analyser/oplysninger er baseret på viden, som jeg har opnået på aktiemarkedet igennem de sidste mange år. Der er altid en risiko forbundet med investering, derfor bør du ikke handle med penge, som du ikke råd til at tabe. Brug analyserne som en slags inspiration, men foretag altid dine egne beslutninger/analyser inden du handler. Historiske afkast er ikke en garanti for fremtidige afkast. Fibo Invest frasiger sig alt ansvar for analyserne, så alt er på eget ansvar.