Til private investorer

Har haft det svært på aktiemarkedet, hvilket mange andre investorer også oplever. Nogle gange kan det føles som om, markedet er imod en, især når man ikke tjener penge på sine handler. Men husk, markedet tager ikke hensyn til individuelle handlinger, så det er op til os selv at træffe de rigtige beslutninger.

Her er nogle tips, der kan hjælpe med at reducere tabene og forbedre din succes på aktiemarkedet:

1. Undgå at købe aktier, når kursen ligger under det 200 dages glidende gennemsnit (200SMA). Mange investorer taber penge ved at købe aktier, når prisen er faldende over længere tid. Vent med at købe, indtil kursen begynder at stige igen.

2. Køb aktier, hvor kursen er over både det gennemsnitlige kursniveau over de seneste 200 dage og det gennemsnitlige kursniveau over de seneste 20 dage, og begge niveauer er stigende. Det er et godt tegn, når det kortsigtede kursniveau (20 dage) krydser det længere sigtede (200 dage) og begge peger opad.

3. Lav en klar plan, før du køber en aktie. Bestem et niveau, hvor du vil sælge, hvis prisen falder for meget (en stop-loss), og et niveau, hvor du vil sælge for at sikre en fortjeneste.

4. Brug ikke for meget tid på sociale medier som Facebook-grupper. De fleste investorer opnår ikke gode resultater der. Fokuser i stedet på virksomhedens egne oplysninger, såsom regnskaber og præsentationer til investorer.

5. Brug teknisk analyse til at guide dine beslutninger og forsøg at holde dine følelser udenfor. Værktøjer som trendanalyse, candelstick-diagrammer, glidende gennemsnit(SMA), RSI (Relative Strengt Index) og MACD (Glidende gennemsnit konvergens)  kan være nyttige.

Ved at følge disse tips og have en disciplineret tilgang til investering, kan du forbedre dine chancer for succes på aktiemarkedet og mindske dine tab.

Trendkanal

Strategien ved trendanalysen er meget enkel. The trend is our friend. Dette betyder kort fortalt, at du skal købe og beholde dine aktier i stigende trend samt sælge og holde dig væk fra aktier i faldende trend. Aktier i sidelæns trend kan købes nær "trend-gulvet" og sælges nær "trend-taget".

Optrend

Nedtrend

Sidelæns

SMA (glidende gennemsnit 

Summen af alle de tidligere lukkekurser over en tidsperiode og dividerer med resultatet af antallet af kurser, brugt i udregningen. De mest sete og brugte SMA er, 200SMA, 50SMA og 20SMA, som kan bruges til finde trends og støtte-/modstandsniveauer i aktien. 200SMA er den stærkeste/vigtigste af de tre, idet en lukkekurs under 200SMA indikerer, at de professionelle investorer har mistet interessen for selskabet, og at aktien med stor sandsynlighed vil fortsætte nedad. 200SMA vil typisk blive den langsigtede modstand i aktiekursen.

Optrend Golden Cross

 

Nedtrend Death Cross

Relative Strength Index (RSI)

RSI er et mål for, hvor godt en aktie har udviklet sig, målt op imod sig selv. Tallet beregnes ved at se på styrken i opgangsdagene i forhold til styrken i nedgangsdagene over en bestemt periode. Resultatet af beregningen tildeles en værdi mellem 0 og 100. RSI>70 højt positivt momentum, og aktien er overkøbt. RSI<30 højt negativt momentum, og aktien er oversolgt.

En aktie, som er steget meget på kort tid, vil have en høj RSI. Tilsvarende vil en aktie, som er faldet meget på kort tid, have en lav RSI. RSI bruges både som en indikator for, om en aktie er oversolgt eller overkøbt, og om den har positivt eller negativt momentum.

MACD (Glidende gennemsnit konvergens)

Når MACD er positiv, signalerer det, at det kortsigtede glidende gennemsnit ligger over det langsigtede glidende gennemsnit, og forudsiger et momentum, der ligger opad, og omvendt. Man skal købe aktier, når MACD er over nul og opadgående og sælge aktierne, når det kortsigtede glidende gennemsnit krydser det langsigtede glidende gennemsnit oppefra og på vej nedad, og når MACD er nedadgående.

Ved at hjælpe ovenstående fem indikatorer kan du opnå meget bedre resultat, hvis du har lært at anvende dem korrekt. Du kan lære mere om disse indikatorer gratis på de nedenstående hjemmesider:

Candlestick chart

Der er mange candlestick-formationer, men man behøver ikke kende alle sammen, når man handler med aktier.

Her er navne på de vigtige candlesticks, som du bør kende. Dem kan du bruge til dine daglige analyser:

Doji, Hammer, Shooting star, Morning star/Evening star, Dark could cover/piercing og bullish/bearish Engulfing Candle.

Hvert candlestick repræsenterer et tidsinterval. Det kan være 1 minut, 5 minutter, 1 time, 1 dag, 1 uge eller måneder. Ved at skifte imellem de forskellige tidsintervaller, får man et mere klart billede af, hvad der sker i de forskellige intervaller.

Vi kan klassificere candlesticks i to kategorier: 1. høj candlestick 2. lav candlestick. Høj betyder høj volatilitet (interesse) og lav interval betyder lav volatilitet (ringe interesse). Du kan under fanen "videoer" se nogle klip om candlestick charts.

 

De vigtige trendkanal mønstre, som man burde kende, når man anvender tekniske analyser

De vigtige candelstickchart, som man burde kende, når man benytter chandelstickchart