Til private investorer

 

Du har allerede været på aktiemarkedet i stykke tid, men uden at det har givet dig et tilfredsstillende afkast. Du føler, at markedet er imod dig det meste af tiden. Aktierne stiger ofte, når du har solgt dine og falder tit, efter at du har købt dem. Dette er problemer, som rigtig mange private investorer døjer med. 90% af de private investorer taber penge på deres handler og skal tilføje flere penge for at kunne fortsætte på markedet. Jeg har selv haft disse oplevelser og fornemmelser i begyndelsen (for 10 år siden). Jeg troede ligefrem, at nogen holdt øje med mine handler. Jeg fandt efter et par år ud af, at markedet består af mange forskellige aktører med hver sin dagsorden, og at markedet er ligeglad med mine ordrer og handler. Problemet var ene og alene mig selv. Jeg købte og solgte på de forkerte tidspunkter.

Hvis man ønsker at reducere sine tab med 85%, så skal man følge nedenståede punkter:

  • Lad være med at købe aktier, når kursen ligger under 200 Simple Moving Average (SMA) - 200 dages glidende gennemsnit. De fleste private investorer taber penge, idet de køber aktier, som er i nedtrend (kursen ligger under 200 SMA). De supplerer så med flere, når aktien er faldet yderligere - fx. med 20-30%. De supplerer med flere aktier til laver kurs for at reducere deres gennemsnitskurs på aktiebeholdningen og håber, at kursen snart vender, så de kan tjene deres tabte penge tilbage. Aktien falder dog meget ofte yderligere, og tabet bliver større og større i takt med, at aktien falder mere og mere. Til sidst bliver smerten for stor og mange sælger med tab. Hvis man er fristet til at købe en aktie, når kursen er under 200 SMA, fordi man mener, at den er blevet billig,  så skal man vente med at købe, til 20SMA er opadgående, og kursen er kommet over 20 SMA. Dette indikerer nemlig, at køberne kan være kommet på banen igen.
  • Køb aktier, hvor kursen er over sin 200 SMA og 20 SMA. Køb aktier, hvor 200 SMA, 50 SMA og 20 SMA peger opad, og hvor 20 SMA har krydset 50 SMA på vej opad (dets kaldes "Golden Cross").
  •  Du skal have en strategi, inden du køber en aktie og allerede ved købet have besluttet, hvornår du, hvis udviklingen går imod dig, vil sælge med tab (stoploss). Du skal have et fysisk eller mentalt stoploss på alle dine handler.
  • Du skal også have et target på dine handler, dvs. have besluttet, hvornår du ønsker at sælge aktien igen og tage fortjenesten.
  • Lad være med at bruge flere timer om dagen på forskellige facebook grupper. De fleste deltagere i disse grupper har ikke afkast på deres investeringer. Hvis du vil undersøge en aktie, er selskabets hjemmeside det bedste sted at starte med. Du kan læse regnskaber, præsentationer og andre vigtige nyheder under fanen "Investor relations".
  • Du kan anvende teknisk analyse til at time dine handler og fjerne følelser fra dine handler. Du kan bruge trendkanalen, candlestick charts, SMA (glidende gennemsnit), RSI (Relative Strength Index) og MACD (Glidende gennemsnit konvergens).

Trendkanal

Strategien ved trendanalysen er meget enkel. The trend is your friend. Dette betyder kort fortalt, at du skal købe og beholde dine aktier i stigende trend samt sælge og holde dig væk fra aktier i faldende trend. Aktier i sidelæns trend kan købes nær "trend-gulvet" og sælges nær "trend-taget".

Optrend

Nedtrend

Sidelæns

SMA (glidende gennemsnit 

Summen af alle de tidligere lukkekurser over en tidsperiode og dividerer med resultatet af antallet af kurser, brugt i udregningen. De mest sete og brugte SMA er, 200SMA, 50SMA og 20SMA, som kan bruges til finde trends og støtte-/modstandsniveauer i aktien. 200SMA er den stærkeste/vigtigste af de tre, idet en lukkekurs under 200SMA indikerer, at de professionelle investorer har mistet interessen for selskabet, og at aktien med stor sandsynlighed vil fortsætte nedad. 200SMA vil typisk blive den langsigtede modstand i aktiekursen.

Optrend Golden Cross

 

Nedtrend Death Cross

Relative Strength Index (RSI)

RSI er et mål for, hvor godt en aktie har udviklet sig, målt op imod sig selv. Tallet beregnes ved at se på styrken i opgangsdagene i forhold til styrken i nedgangsdagene over en bestemt periode. Resultatet af beregningen tildeles en værdi mellem 0 og 100. RSI>70 højt positivt momentum, og aktien er overkøbt. RSI<30 højt negativt momentum, og aktien er oversolgt.

En aktie, som er steget meget på kort tid, vil have en høj RSI. Tilsvarende vil en aktie, som er faldet meget på kort tid, have en lav RSI. RSI bruges både som en indikator for, om en aktie er oversolgt eller overkøbt, og om den har positivt eller negativt momentum.

MACD (Glidende gennemsnit konvergens)

Når MACD er positiv, signalerer det, at det kortsigtede glidende gennemsnit ligger over det langsigtede glidende gennemsnit, og forudsiger et momentum, der ligger opad, og omvendt. Man skal købe aktier, når MACD er over nul og opadgående og sælge aktierne, når det kortsigtede glidende gennemsnit krydser det langsigtede glidende gennemsnit oppefra og på vej nedad, og når MACD er nedadgående.

Ved at hjælpe ovenstående fem indikatorer kan du opnå meget bedre resultat, hvis du har lært at anvende dem korrekt. Du kan lære mere om disse indikatorer gratis på de nedenstående hjemmesider:

Candlestick chart

Der er mange candlestick-formationer, men man behøver ikke kende alle sammen, når man handler med aktier.

Her er navne på de vigtige candlesticks, som du bør kende. Dem kan du bruge til dine daglige analyser:

Doji, Hammer, Shooting star, Morning star/Evening star, Dark could cover/piercing og bullish/bearish Engulfing Candle.

Hvert candlestick repræsenterer et tidsinterval. Det kan være 1 minut, 5 minutter, 1 time, 1 dag, 1 uge eller måneder. Ved at skifte imellem de forskellige tidsintervaller, får man et mere klart billede af, hvad der sker i de forskellige intervaller.

Vi kan klassificere candlesticks i to kategorier: 1. høj candlestick 2. lav candlestick. Høj betyder høj volatilitet (interesse) og lav interval betyder lav volatilitet (ringe interesse). Du kan under fanen "videoer" se nogle klip om candlestick charts.

 

 

De vigtige trendkanal mønstre, som man burde kende, når man anvender tekniske analyser

 

 

De vigtige candelstickchart, som man burde kende, når man benytter chandelstickchart