fbpx

Nyhedsbrevet nummer 10, uge 10, fredag den 12-03-2021

By 13. marts 2021 august 9th, 2022 Ingen kommentarer

Aktiemarkedet

Aktiemarkedet har udviklet sig positivt i løbet af ugen, og alle de store indeks lukkede i en højere kurs end sidste fredag. Nasdaq100 har udviklet sig negativt i løbet af de sidste par uger, idet de store spillere flytter deres kapital fra tech og vækst aktier til value aktier. Renten på de lange statsobligationer er steget markant i de sidste par uger fra en meget lavere kurs, derfor er det ikke så attraktive at være i vækst aktier fremfor value aktier eller obligationer. En stigende rente vil have en negativ effekt på aktiemarkedet især vækst aktier, idet deres indtjening og vækst bliver presset på grund af en stigende rente, som kan hæmme væksten i samfundet. Politikkerne kommer med større hjælpepakker for at holde hånden under væksten og økonomien. Biden har lige skrevet under på den største hjælpepakke på $1.9T, som skal holde hånden under den amerikanske økonomi. Hjælpepakkerne hjælper desværre ikke økonomien, idet økonomien vokser, når produktionen stiger. Staterne har ikke nogen penge, og de kan/vil heller ikke øge skat eller afgifter til at dække underskuddet i statskasserne, idet dette vil hæmme væksten, og øge arbejdsløsheden, derfor bliver de nødt til at printe flere papir penge, og øger gælden. Produktionen er faldet, men forbruget er konstant eller steget, idet folk får flere gratis penge fra staten, som de kan bruge til at købe varer, som de ikke selv produceret. Når man printer flere penge , vil alle varer stige i pris, idet ens penge bliver mindre værdi (Inflation).

Inflationen er ikke en stigende priser på varerne. Inflationen er stigende penge i omløbet( Money Supply), eller en faldende købekraft. Et stigende penge omløbet er med til at øge prisen på alt. Jo flere penge som bliver printet, desto mindre værdi har de. Så en stigende pris på varer er et symptom på inflationen, og ikke en definition på inflationen. " Inflation is a decrease in the purchasing power of money" , så inflationen er en faldene købekraft.

Her er nogle af de økonomiske nøgletal fra uge 10:

Initial Jobless Claims i USA( Indledende ansøgninger om dagpenge) er faldet fra 745.000 personer til 712.000 personer i løbet af sidste uge. Markedet havde forventet et fald til 725.000 personer, så antallet var bedre end forventet. Antallet ansøger af dagpenge er faldet med 33000 personer i løbet af en uge.

Jobless Claims 4-week Avg i USA( Den 4 ugers gennemsnitlige ansøger til dagpenge) er faldet fra 7,930,000 personer til 7,590,000 personer i løbet af sidste uge, dette er et fald på 340,000 personer.

Continuing Jebless Claims i USA( De permanente arbejdsløse) er faldet fra 4,337.000 personer til 4,144.000 personer i USA i løbet af sidste uge. Analytikerne havde forventet et fald ned til 4,220.000 personer.

Industrial Production (MoM i EU)(jan) er steget fra minus 0.1% i (dec./2020) til 0.8% til (jan/2021). Analytikerne havde forventet en stigning til 0.2%, så produktionen i EU er steget mere end forventet.

German Industrial Production( MoM, i Tyskland)(jan) er faldet fra 1,9% i (dec./2020) til minus 2,5% i (jan/2021). Markedet havde forventet et fald til 0.2%, derfor var produktionen i Tyskland meget dårligere end forventet. Produktionen er også faldet i Spanien  fra minus 1,5%(dec. /2020) til minus 2.2% i (jan/2021).

GDP(QoQ i EU)(Q4) er faldet fra 12.4% i Q3/2020 ned til minus 0.7% Q/4 2020. Analytikerne havde forventet et fald til minus 0.6, så væksten i EU var meget dårligt, og dårligere end analytikerne havde forventet.

The Consumer Price Index (CPI)(MoM)(Feb) er steget lidt i (feb./2020) i forhold til (jan/2020) i USA og resten af verden.

En oversigt over de vigtige økonomiske nøgletal viser, at jobtallene var lidt bedre end forventet, men produktionen og GDP er faldet mere end forventet. Inflationen er begyndt med at stige fra et meget lavt niveau. Dette kan have en negativ effekt på alle  de økonomiske nøgletal, hvis inflationen fortsætter med at stige.

OMX Copenhagen 25:

Teknisk analyse af C25 på dages chart, den 13-03-2021 viser, at indekset ligger i en opadgående trend kanal. C25 indekset har fået modstand i kurs 1717dkk, som også er en dobbelt top. Kursen er kommet under 20SMA og 50SMA, men den ligger stadigvæk over 200SMA, som er den langsigtede støtte til kursen. Der er blevet dannet Death cross, som vil være modstand til kursen. RSI er faldende og MACD stadigvæk er nedadgående, derfor bør man ikke forvente en markant stigning i i C25 på kortsigt. Jeg er positivt på C25, så længe kursen ligger over 1530dkk. Lukkekurs under 200SMA vil tiltrække flere sælgere på banen, og presse indekset ned til 1426dkk.

S&P500 indeks:

S&P500 ligger i en opadgående trend kanal på dages chart. Kursen ligger over 20SMA, 50SMA og 200SMA. Alle de tre gildende gennemsnit er opadgåede, og 20SMA og 50SMA ligger over 200SMA, dette betyder, at S&P500 er en stærkt opadgående trend kanal. MACD og RSI er også opadgående, dette indikerer, at der er momentum i indekset, og man skal forvente indekset i en højere kurs i de kommende dage. Der er på kortsigt modsand i kurs $3963, som også er dobbelt top. Man skal beholde ens aktier så længe indekset ligger over 20SMA og 50SMA, eller så længe indekset ligger over $3600.

Dollar indeks:

Teknisk analyse af dollar indekset på dages chart, den 13-03-2021 viser, at dollaren har ligget i en nedadgående trend kanal siden marts/2020. Kursen ligger stadigvæk under 200SMA i kurs $92,8, som er den første modstand til kursen. Dollaren er steget i de sidste par uger efter et markant fald i de sidste par måneder. Kursen er kommet over 20SMA og 50SMA, som er den kortsigtede støtte til kursen. MACD og RSI er opadgående, dette betyder, at der er momentum i dollaren og man skal forvente, at dollaren kan stige på kortsigt. Jeg har været negativt på dollaren i de sidste par måneder, og forventer dollaren i en lavere kurs i de kommende måneder og år. På kortsigt er der støtte i kurs $90, og lukkekurs under $90 vil tiltrække flere sælgere på banen, og presse kursen ned til $88, som er den langsigtede støtte til kursen.

Guld:

Guld er faldet i de sidste par måneder efter en markant stigning i de sidste par år. Kursen er kommet under 20SMA, 50SMA og 200SMA på dages chart. Kursen blev presset under $1697 per ounce, som er den kortsigtede støtte til kursen nu. Lukkekurs under $1697 vil tiltrække flere sælgere på banen, og presse guld ned til den næste støtte i kurs $1589, som er den sidste støtte til kurs, hvis guld skal fortsætte den langsigtede optrend. RSI og MACD har været nedadgående, men er ved at skrifte trend, dette indikerer, at køberne er på vej ind i guld, og man skal forvente guld i en højere kurs på kortsigt. Jeg er positiv på guld så længe kursen ligger over den kortsigtede støttelinje i kurs $1697 per ounce.

Bitcoin:

Tekniks analyse af bitcoin på dages chart, den 13-03-2021 i kurs $59496 viser, at bitcoin ligger i en opadgående trend kanal. Kursen ligger over 20SMA, 50SMA og 200SMA på dages chart. Der er blevet dannet en dobbelt ABCD formation, som har target i kurs $72902-77656. Jeg forventer bitcoin i kurs omkring $75ooo i de kommende uger, så længe kursen ligger over $57000. MACD og RSI er opadgående, dette indikerer, at der er momentum i bitcoin, og man skal forvente bitcoin i en højere kurs de kommende dage. Volumen falder, mens kursen stiger, dette kan tolkes som et negativt signal, idet jeg helst vil se, en stigende kurs med en stigende volumen. Bitcoin er steget markant på kortsigt, og kan sagtens falde tilbage, og dette er en del af kursudviklingen. Der er støtte ved 20SMA i kurs omkring $50000. Lukkekurs under $50.000 vil presse kursen ned til $42600, som er næste støtte til kursen.

Energi sektoren:

Teknisk analyse af olien på dages chart, den 13-03-2021 viser, at olien ligger i en opadgående trend kanal. Kursen ligger over 20SMA, 50 SMA og 200SMA på dages chart. Kursen fik modstand i kurs $68, som også er en tidligere top. Kursen stiger, mens RSI falder, dette indikerer, at der ikke er momentum i olie i disse niveauer, og man skal forvente olien i en lavere kurs i de kommende dage. Lukkekurs under $62 per tønden vil tiltrække flere sælgere på banen, og presse kursen ned til støttezonen i kurs omkring $50-55. Jeg forventer, at olien er i en højere kurs i de kommende måneder, og man kan benytte tilbagefaldet til at samle op, hvis man vil investere i olie og olie relateret virksomheder.

Obligationer:

Teknisk analyse af 20årig Treasury Bond ETF (TLT) på uges chart, den 13-03-2021 viser, at de amerikanske statsobligationer er faldet markant siden marts/2020. TLT ligger i en nedadgående trend kanal. Kursen er kommet under 20SMA, 50SMA på uges chart. TLT fik støtte lige præcis ved 200SMA i kurs $135.6. En faldende TLT betyder, at investorerne sælger ud af deres investering i de amerikanske statsobligationer, og dette vil presse renten op. Fed skal printe flere penge for at købe op i de lange obligationer for at holde hånden over renten. De store spillere øger deres short positioner i TLT, og de vil presse renten op. TLT har været en af de mest sikre investeringer, men kursen er faldet markant de sidste par måneder. TLT vil stige markant, hvis der kommer uro i aktiemarkedet, idet investorerne vil søge sikkerhed i statsobligationerne. Man kan begynde med at købe op i den nuværende kurs eller så tæt så muligt ved kurs $135,6 til hedge ens portefølje i mod en korrektion i aktiemarkedet.

Forklaring:

Simple Moving Average (SMA)  glidende gennemsnit: Summen af alle de tidligere lukkekurser over en tidsperiode og dividerer med resultatet af antallet af kurser, brugt i udregningen.

Relative Strength Index (RSI): RSI er et mål for, hvor godt en aktie har udviklet sig, målt op imod sig selv. Tallet beregnes ved at se på styrken i opgangsdagene i forhold til styrken i nedgangsdagene over en bestemt periode. Resultatet af beregningen tildeles en værdi mellem 0 og 100. RSI>70 højt positivt momentum, og aktien er overkøbt. RSI<30 højt negativt momentum, og aktien er oversolgt.

MACD (Glidende gennemsnit konvergens): MACD er en oscillator, der svinger omkring en nul-linie. Den beregnes meget simpelt som den matematiske difference mellem 2 eksponentielle glidende gennemsnit , og de normale længder på disse er 26 for den lange og 12 for den korte.
Når MACD er positiv, signalerer det, at den kortsigtede glidende gennemsnit ligger over det langsigtede glidende gennemsnit, og forudsiger et momentum, der ligger opad, og omvendt.

Kilder: 

Investing.com

Tradingview.com

Investopedia.com

Alle analyser/oplysninger er baseret på viden, som jeg har opnået på aktiemarkedet igennem de sidste mange år. Der er altid en risiko forbundet med investering, derfor bør du ikke handle med penge, som du ikke råd til at tabe. Brug analyserne som en slags inspiration, men foretag altid dine egne beslutninger/analyser inden du handler. Historiske afkast er ikke en garanti for fremtidige afkast. Fibo Invest frasiger sig alt ansvar for analyserne, så alt er på eget ansvar.