fbpx

Analyse af Cummins, den 11-10-22

By 12. oktober 2022 november 7th, 2022 Ingen kommentarer

Investorerne er stadigvæk nervøse, og de køber ikke ret mange risikofyldte investeringer.
Alle afventer inflationstallet for USA og Tyskland, som kommer på torsdag, den 13-10-22. Investorerne håber, at inflationen falder lidt i USA, og dette kan være med til, at Fed stopper med rente stigningen og QT.

Renten på den 2årige amerikanske statsobligation er på 4.3%, og er ikke ret langt væk fra 4,5%, som er Fed´s target for renten for 2022-2023. Fed fonde rate er allerede 3.25%, og de vil hæve renten med 0.75% de kommende måneder, så investorerne allerede har indpriset rente stigningen.
Alle håber, at de dårlige økonomiske nøgletal kan påvirke Jerome Powell´s beslutning, og han begynder med at sænke renten.
Inflationen er stadigvæk over 8% i USA, og jeg tror ikke, at Fed vil stoppe med at hæve renten eller stopper QT indtil vi har set en inflation på 4-5%.
Dårligere end forventet økonomiske nøgletal indikerer, at økonomierne vokser langsommere end forventet, og stigende omkostningerne hos virksomheder vil reducere deres indtjening. Falder indtjening per aktie(EPS) vil presse aktiekurserne ned, idet i bund og grund vil en aktie kurs stige, når EPS stiger, og aktien falder, når EPS falder. At fed kommer med QE kan på kortsigt holde hånden under virksomhederne, men dette løser ikke problemet med stigende gæld hos mange virksomheder og faldende indtjeningen.
På kortsigt kan markedet stige fra et meget oversolgt område, men trenden er nedadgående pga. de dårlige økonomiske nøgletal.

Kursudviklingen på US bond market volatility ( MOVE) på uge chart viser, at kursen ligger i samme niveau som marts/2020 og ikke ret langt fra kursen i 2008. Kursen brød op igennem den langsigtede modstandslinje i kurs 100 i jan/22, og holder sig over. Stigende MOVE indikerer, at der sker nogen i obligationerne, og obligationsmarkedet er fundamentet for hele finansielle markedet. Vi oplevede en næsten crash i obligationsmarkedet i UK i sidste uge, hvor pensionsselskaberne fik margin call, og de ikke kunne dække deres margin call, og teknik gik de i konkurs indtil Bank Of England(BOE) blev tvunget til at stoppe QT, printer flere pound, laver QE og købte op i alle obligationerne i bunden af markedet.
Vi ser samme problem i EU, hvor ECB skal købe obligationerne fra Italien, Spanien, Grækenland osv. ellers vil renten på deres obligationer stige markant, og dette er ikke holdbar pga. deres stigende gæld.

Kursudviklingen på VIX indekset, som er tegn for volatilitet i aktiemarkedet viser, at kursen er komme over 20, 50 og 200SMA på dages chart. Kursen er kommet over 24-25, som er grænsen for, hvorvidt investorerne er nervøse eller ej. Kursen ligger over 30, og er på vej op til modstandszonen i kurs omkring 32-36. Lukkekurs over modstandslinjen er et meget negativt tegn for aktiemarkedet.
MOVE ligger allerede i området i marts/2020, men VIX ligger stadigvæk langt fra toppen i marts/2020 i kurs 80.
Alt indikerer, at obligations investorer er meget mere bekymret end aktie investorerne. Vi vil se aktiemarkedet i en markant lavere kurs, hvis vi oplever problemer i obligationsmarkedet.
Min lang position i VIX indekset( Lyxor) er allerede steget med 26% siden jeg købte positionen, dette har holdt hånden under porteføljen lidt, men ikke nok til at hele porteføljen stiger.
Uanset om VIX er ikke steget ligesom MOVE eller ej, skal man være forsigtigt, idet kursudviklingen på MOVE og VIX fortæller os, at de store spillere, som bestemmer retningen på markedet, er nervøse og de reducerer deres beholdning eller køber forsikring til deres portefølje.

  • Man kan altid finde de gode virksomheder, som holder deres værdi eller falder meget lidt trods en nedadgående trend i markedet. Ønsker man at investere til langsigtede investering i en solide virksomhed, som er involveret i Full Celle Power og hydrogen bør man kigge på Cummins.

Cummins tjener allerede penge. PE=15,1X og P/S=1.2X, EPS=$14.5, så virksomheden er fundamentalt billigt, og er ok prissat. Omsætningen er stigende, og EPS stiger i takt med stigende omsætningen. Cash flow er stabil stigende.

Deres produkter bliver brugt i industrien, og til fremtidens transport midler. De er førende indenfor hydrogen industrien og deres produkter bliver efterspurgt pga. den grønne omstilling.

Virksomheden giver 2.8% udbytte, og udbyttebetalingen er stigende i takt med stigende omsætningen. Hedge fonde og de store spillere kan godt lide disse typer virksomheder, som vokser og giver også udbytte. Hedge fonde har øget deres eksponering i Cummins trods en markant negativ stemning i markedet siden okt./21. Institutionelle investorer ejer 83% af virksomheden, mens private investorer ejer 16% af virksomheden.

Der er 12 analytiker har giver deres target på aktien med 5 køb og 7 hold. Det laveste target i kurs $190 og det højeste i kurs $275.
Fair value af virksomheden baseret på de fundamentelle værdier om 5 år i kurs $694.

Kursudviklingen på Cummins på dages chart viser, at aktien ligger i en opadgående trend kanal. Kursen toppede i marts/2021 i kurs $275 og er faldet siden. Kursen fik støtte ved 50% retracement i kurs $190, og holder sig over, trods et markant fald i aktiemarkedet i 2022. Kursen ligger over 20, 50 og 200SMA. Der er på kortsigt støtte i kurs omkring $210 og modstand i kurs $236.
Alle de tekniske indikatorer er positive, dette indikerer, at der er momentum i aktien på kort, mellem og langsigt.

Strategien:
At købe en langsigtede position i kurs omkring $210, og supplerer med flere i kurs omkring $165, hvis kursen bliver presset under $200.
Entry: 50% af positionen i kurs omkring $210 og køber 25% mere i kurs $190 og 25% mere i kurs $165.
Stoploss: Medmindre man køber for at beholde 4-5år burde man have stoploss i kurs $160.
Target: Det første target i kurs $250, og lukkekurs over $250 vil tiltrække flere købere og presse kursen op til $290.
Cummins | A Global Power Technology Leader

Ordbetydninger:

Simple moving average (SMA): Summen af alle de tidligere lukkekurser over en tidsperiode og dividerer med resultatet af antallet af kurser, brugt i udregningen. De mest sete og brugte SMA er, 200SMA, 50SMA og 20SMA, som kan bruges til finde trends og støtte-/modstandsniveauer i aktien. 200SMA er den stærkeste/vigtigste af de tre, idet en lukkekurs under 200SMA indikerer, at de professionelle investorer har mistet interessen for selskabet, og at aktien med stor sandsynlighed vil fortsætte nedad. 200SMA vil typisk blive den langsigtede modstand i aktiekursen.

Relative Strength Index (RSI): RSI er et mål for, hvor godt en aktie har udviklet sig, målt op imod sig selv. Tallet beregnes ved at se på styrken i opgangsdagene i forhold til styrken i nedgangsdagene over en bestemt periode. Resultatet af beregningen tildeles en værdi mellem 0 og 100. RSI>70 højt positivt momentum, og aktien er overkøbt. RSI<30 højt negativt momentum, og aktien er oversolgt.

En aktie, som er steget meget på kort tid, vil have en høj RSI. Tilsvarende vil en aktie, som er faldet meget på kort tid, have en lav RSI. RSI bruges både som en indikator for, om en aktie er oversolgt eller overkøbt, og om den har positivt eller negativt momentum.

Glidende gennemsnit konvergens(MACD): Når MACD er positiv, signalerer det, at det kortsigtede glidende gennemsnit ligger over det langsigtede glidende gennemsnit, og forudsiger et momentum, der ligger opad, og omvendt. Man skal købe aktier, når MACD er over nul og opadgående og sælge aktierne, når det kortsigtede glidende gennemsnit krydser det langsigtede glidende gennemsnit oppefra og på vej nedad, og når MACD er nedadgående.

Price -to Earning(P/E) =Market value per share​/Earnings per share
Jo lavere PE desto bedre.

Earning per Share (EPS)=Net Income − Preferred Dividends​/ Share Outstanding
Jo højere EPS desto bedre.

P/S Ratio= MVS/ SPS
hvor
​PMVS=Market Value per Share
SPS=Sales per Share​
Jo lavere P/S ratio desto bedre.

Alle analyser/oplysninger er baseret på viden, som jeg har opnået på aktiemarkedet igennem de sidste mange år. Der er altid en risiko forbundet med investering, derfor bør du ikke handle med penge, som du ikke råd til at tabe. Brug analyserne som en slags inspiration, men foretag altid dine egne beslutninger/analyser inden du handler. Historiske afkast er ikke en garanti for fremtidige afkast. Fibo Invest frasiger sig alt ansvar for analyserne, så alt er på eget ansvar.